ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: «Νά τ’ ἀγαπήσουμε τά παιδιά μας, νά τά κατευθύνουμε στήν Πίστι μας»


Η Λάρισα πενθεί. Ο μητροπολίτης της Ιγνάτιος, προδόθηκε από την καρδιά του σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου, δύο ώρες πριν ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση στο συκώτι από τον Ιατρό κ. Ανδρέα Τζάκη, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στις ΗΠΑ. 

Τον Φεβρουαρίο του 2018 με αφορμή το αφιέρωμα των Θεσσαλικών Επιλογών στον γάμο, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ιγνάτιος, πάρα τη βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα μας, παραχωρώντας μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις. Σε αυτή μιλούσε για την ομορφιά του γάμου, της συμβίωσης και της οικογενειακής ζωής καλώντας τα νέα ζευγάρια να ζουν μεταξύ τους με ειλικρίνεια και αγάπη. Παράλληλα, διαπίστωνε ότι στις μέρες μας μόλις ένας στους τέσσερις γάμους είναι θρησκευτικός, διερωτώμενος εάν, και σε ποιο βαθμό, η εκκλησία φέρει ευθύνη για την απομάκρυνση των νέων από τους κόλπους της.

 

Συνέντευξη στη Χαρίκλεια Βλαχάκη

Σεβασμιότατε, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και πιο έντονα ότι το Μέγα Μυστήριο του γάμου, έχει μετατραπεί σε μια τελετή με έντονα κοσμικό χαρακτήρα που τείνει να εξοβελίσει την ιερότητα του. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του Μυστηρίου του γάμου;

Δέν εἶναι μόνον τά «τελευταῖα χρόνια», καθώς ὁ γάμος πάντα γιορταζόταν σάν μεγάλη χαρά, κι οἱ γονεῖς προσπαθῶντας νά εὐχαριστήσουν τά παιδιά τους στην κορυφαία αὐτή στιγμή τῆς ζωῆς τους, πρόσφεραν ὅ,τι μποροῦσαν μέ χαρά. Βέβαια ἔχουμε ’δεῖ καί ὑπερβολές στούς στολισμούς καί σ’ ἄλλα στοιχεῖα τῆς τελέσεως τοῦ ἱερού Μυστηρίου τοῦ γάμου.

Ἐμεῖς προσπαθοῦμε νά μήν στενοχωροῦμε τούς μελλονύμφους, μέ αὐστηρούς φραγμούς καί ὅρους, καί ἀπ’ τήν ἄλλη κρατοῦμε ὅσο πιό ψηλά μποροῦμε τήν ἱερότητα τοῦ ἱερού Μυστηρίου. Ἐξ ἄλλου ἐργάζονται τόσοι ἄνθρωποι γιά ὅλα αὐτά! Βέβαια στίς ὑπερβολές ἐπεμβαίνουμε εὐγενικά καί δέν συναντήσαμε ποτέ δυσκολίες ἀπ’ τούς πιστούς. Τό νόημα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου εἶναι γεμᾶτο φῶς. Διότι ὁ Κύριος τό ἁγίασε μέ τό πρῶτο θαῦμα Του, στήν Κανᾶ, καί μέσα ἀπ’ τούς λόγους Του κι ἀπ’ ὅλη τήν Καινή Διαθήκη, διαφαίνεται ὅτι αὐτό τό ἱερό Μυστήριο ἔχει ἰσχυρές Θεολογικές βάσεις. Ὁ Γάμος στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὁ κανόνας. Κανείς δέν μποροῦσε νά μήν ἔλθῃ εἰς Γάμου κοινωνίαν. Εἶναι λιγο στά τά παραδείγματα ἀνδρῶν τῆς Π λαιάς Διαθήκης πού δέν ἐνυμφεύθησαν. Καί μάλιστα ἀπ’ τόν Νόμο, γνωρίζοντας ὅτι πρέπει νά ἀναστήσουν σπέρμα τοῦ Ἀβραάμ, ἡ χήρα σύζυγος ἔπρεπε νά τεκνοποιήσῃ μέ τόν ἀδελφό τοῦ συζύγου της. Ξέρετε πολύ καλά τό δικανικό ἐρώτημα – παγίδα τῶν Φαρισαίων στόν Κύριο.

Ὁ Γάμος κατά τόν μεγάλο Ρωμαῖο νομοδιδάσκαλο τοῦ γ΄ αἰῶνος Μοδεστῖνο, «εἶναι ἀνδρός καί γυναικός συνάφεια, καί συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός». Καί βέβαια τό ῥωμαϊκό ὅπως ξέρουμε δίκαιο, δέν ἀγνοεεῖ τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος ὁ Θεός «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς...». Καί στόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς ἔβαλε τόν ἄνδρα νά ἐργάζεται καί νά χαίρῃ κι ἀπ’ τήν πλευρά του ἀνέστησε τήν γυναῖκα.

Βλέπουμε δηλαδή ὅτι αὐτοί οἱ δύο νέοι πού ἔρχονται εἰς Γάμου κοινωνίαν, δέν εἶναι ξένοι μεταξύ τους. Τούς συνδέει ἡ μεγαλύτερη συγγένεια. Κι οἱ σκοποί τοῦ Γάμου εἶναι δύο. Πρῶτον ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καί δεύτερον ἡ παιδοποιΐα. Ἡ σωτηρία τῶν προσώπων εἶναι τό ζητούμενο. Ὁ ἕνας θεραπεύει τίς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου. Ὁ Κύριος εἶπε στόν ἄνδρα ὅτι τώρα δέν ὁρίζει τό σῶμα του, καί στήν γυναῖκα ἐπίσης. Τώρα πρέπει νά διαφυλάξετε τόν Γάμο σας. Καί βέβαια μιά ἐπιβράβευσις τοῦ ἄθλου τους ἔρχεται τίς περισσότερες φορές· ἡ τεκνογονία! «Ἡ γυνή – μάλιστα μέ τήν γέννησι τέκνων διά τῆς τεκνογονίας σωθήσεται», ὅπως λέῃ ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος λέγει μάλιστα, ὅτι «τό μυστή- ριον τοῦτο μέγα ἐστί εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν».

Σάν νά λέῃ ὅτι ὁ Γάμος δέν εἶναι μιά ἱερουργία πού τελέστηκε σέ μιά Ἐκκλησία κι οἱ ἄλλοι μένουν ἀνυποψίαστοι. Ὁ Γάμος εἶναι χαρά στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δύο νέοι ἄνθρωποι βγαίνουν μέ νέο σχῆμα σ’ αὐτό τόν κόσμο καί διαλαλοῦν ὅτι ἱδρύθηκε μιά νέα οἰκογένεια. Ἀπόδειξις ὅτι ἐτελεῖτο ὁ Γάμος στήν Θεία Λειτουργία, ὅπου μετεῖχε ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Σήμερα, η αναγγελία ενός γάμου συνεπάγεται αυτόματα και μια σημαντική οικονομική δαπάνη για τις οικογένειες, ακριβώς εξαιτίας αυτού του κοσμικού χαρακτήρα. Μάλιστα παρατηρείται ότι πολλά ζευγάρια, παρότι είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επιλέγουν τον πολιτικό γάμο σε μια προσπάθεια να αποφύγουν – ή να αναβάλλουν ως τη βάφτιση- τα έξοδα που συνεπάγεται ο γάμος στην εκκλησία, όπως το νυφικό, τον στολισμό, τη δεξίωση κ.α. Ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στις φιέστες, οι οποίες έχουν υποκαταστήσει τη σεμνή τελετουργία και την πνευματικότητα που απαιτεί το μυστήριο;

Κατ’ ἀρχήν δέν φταίει ἡ Ἐκκλησία γι’ αὐτό. Τήν οἰκονομική δαπάνη τήν μετράει ὁ καθένας στά μέτρα του κι ὅ,τι θέλῃ ξοδεύει, κι ὅσο μπορεῖ. Ἀλλά δέν φταίει ὁ Χριστιανικός Γάμος ἄν μόνοι τους οἱ πιστοί δημιούργησαν ἕνα κυκεῶνα προβλημάτων. Τά νέα ζευγάρια πού ἐπιλέγουν τόν Πολιτικό Γάμο δέν εἶναι ἐνεργά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἁπλῶς δέν κοινοποιοῦν τίς ἄθεες ἰδέες τους. Εἶναι δυνατόν μιά κοπέλα νά μήν ὀνειρεύτηκε τό Γάμο της, μέ νυφικό καί μέ ἄνθη; Μά αὐτή εἶναι ἡ κορυφαία στιγμή τῆς ζωῆς της. Ὁ Γάμος εἶναι ἐπιβράβευσι τῶν ἀγώνων τῶν ἀνθρώπων πού ἔρχονται εἰς Γάμου κοινωνία, γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας, στήν Ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου τούς στεφανώνει.

Δέν μᾶς πείθουν. Ἔγινε χαλαρή ἡ πίστις τῶν νέων αὐτῶν. Δέν ζοῦν τό Μυστήριο. Τά ἐπιχειρήματα εἶναι γιά νά πείσουν τούς Γονεῖς καί τήν γιαγιά ὅτι τἄχα θα τελοῦσαν τό Γάμο τους, ἄν εἶχαν χρήματα. Προχωροῦν μέ βῆμα ταχύ πρός τόν ἀθεϊσμό. Ἡ Ἐκκλησία μας ἤδη τούς ἀπέκοψε ἀπ’ τό νά γίνουν Ἀνάδοχοι σέ Βάπτισι, διότι αὐτός πού βαπτίζει ἕνα παιδί πρέπει νἄχῃ βεβαίως τήν πίστι γιά νά τήν μεταδώσῃ στόν ἀναδεξιμιό του. Γι’ αὐτό ἐξ ἄλλου ἀπαιτεῖται ὁμολογία Πίστεως καί ἀπαγγέλλει τό «Πιστεύω».

Κι ὁ ἕνας ἐνθαρρύνει τόν ἄλλο, ὥσπου ἔφθασαν νά ντρέπωνται νά τελέσουν Χριστιανικό Γάμο. Καί βλέπεις ἀναγγελίες Γάμου στήν «ἘΛΕΥΘΕΡΙΑ». Στούς 4 γάμους ὁ ἕνας νά εἶναι Χριστιανικός καί οἱ ἄλλοι πολιτικοί. Σήμερα πού μιλᾶμε, οὔτε ἕνας γάμος δέν εἶναι θρησκευτικός ἀπ’ ὅσους δημοσιεύθησαν.

Λυποῦμαι. Λυποῦμαι εἰλικρινά. Αὐτό τό ἱερό Μυστήριο νά εὐτελίζεται ἀπ’ τά ἴδια τά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά φαίνεται καθαρά. Μᾶς ἔφυγαν, πέταξαν. Ἐλέγχομαι μόνο μήπως φταῖμε κι ἐμεῖς, πού ἐνῷ τά εἴχαμε τά παιδιά αὐτά, δέν τά ἀναζητήσαμε, δέν τά κατηχήσαμε, δέν τούς δώσαμε στοργή ὅταν τραυματίστηκαν καί τά βρῆκαν ἄλλοι ἐπιτήδειοι, καί τούς μετέφεραν σπέρματα ὀλιγοπιστίας, ἀπιστίας, ἀθεΐας. Μέ χαλαρή τήν Πίστι καί μέ τόν μιμητισμό ἴσως μερικοί παρασύρθηκαν. Τούς περιμένουμε ὅμως ἐδῶ. Στό ναό τῆς δόξης τοῦ Κυρίου γιά νά ἁγιασθοῦν, νά λάβουν τήν Θεία Χάρι. Γιατί ὅπως φαί- νεται ἡ Ἐκκλησία θά προχωρήσῃ καί σ’ ἄλλες δεσμεύσεις γι’ αὐτούς τούς Νέους. Διότι κάθε φορά πού συμβαίνει κάτι καί ἐρωτᾶμε τήν Ἱερά Σύνοδο νά μᾶς ἀπαντήσῃ, μᾶς ἀπαντᾶ νά πράξουμε «κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντορική μας κρίσι», πού σημαίνει ὅτι μπορεῖ νά κρίνῃς ἀναλόγως μέχρι νά παγιωθῇ μία σταθερά θέσις τῆς Ἐκκλησίας στό θέμα αὐτό.

Μή μιλᾶμε γιά φιέστες. Καμμία φιέστα δέν γίνεται ἐάν δέν θέλουμε. Ξεχνᾶμε ὅμως τίς «φιέστες» τῶν προγόνων μας; Πού δέν ἦταν πλουσιώτεροι ἀλλά συνώδευαν μέ ὄργανα τό γαμπρό καί τή νύφη στήν Ἐκκλησία;

Ποιος είναι ο τρόπος να βιώσουμε εκ νέου το μέτρο και την αίσθηση της ιερότητας;

Ἐμεῖς τώρα ἔχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Κατ’ ἀρχήν νά μήν ἐπαναπαυώμαστε ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς. Νά ψάχνουμε νά βρίσκουμε τό ἀπολλολώς, ὅπως ὁ Κύριος, διότι ἀπό τή δική μας μάνδρα, ἔφυγαν. Νά τ’ ἀγαπήσουμε τά παιδιά μας, νά τά κατευθύνουμε στήν Πίστι μας, νά τά κατηχοῦμε, νά τ’ ἀγαπᾶμε καί νά τούς δώσουμε νά καταλάβουν ὅτι ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία, κι ἡ καλύτερη φιλανθρωπία, εἶναι τό δῶρο τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως.

Χωρίς νόμο δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος. «Ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσί οἱ Νόμοι». Ὁ Θεός καταξίωσε τόν ἄνθρωπο δίνοντάς του τόν Νόμο. «Τό ὄρος ἐκαπνίζετο ὅλον» τήν φοβερή στιγμή πού ἐδόθη ὁ Νόμος στόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό καλούμαστε ὅλοι μας, κι ἐμεῖς κι οἱ Γονεῖς, κι οἱ Δάσκαλοι, κι οἱ Θεολόγοι, κι οἱ Κατηχητές, νά μήν φροντίζουμε μόνο μήν μᾶς κρυώσουν κι ἀρρωστήσουν τά παιδιά μας, ἀλλά νά τά κατευθύνουμε στό δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα διαζύγια στην Ελλάδα, αυξάνονται σημαντικά τα διαζύγια, ενώ αντιθέτως οι γάμοι μειώνονται. Από την πλευρά σας τι θα συμβουλεύατε τα νέα ζευγάρια που σκέφτονται να παντρευτούν;

Κατ’ ἀρχήν γιά τά παιδιά αὐτά πού χωρίζουν φταῖμε πρῶτοι ἐμεῖς. Δέν δώσαμε νά καταλάβουν σαφῶς τά παιδιά μας, ὅτι εἶναι ὑπεύθυνο γεγονός νά ἔλθουν εἰς Γάμου κοινωνίαν. Ἑπομένως πρῶτα φταίει ἡ ἄγνοια, ἡ ἀνωριμότης, καί ἡ ρηχότης τῆς Πίστεως. Καί βέβαια φταίει καί ἡ Πολιτεία. Ἔφθασε νά τούς διευκολύνῃ στό χωρισμό μέ μιά ἁπλῆ συμβολαιογραφική Πράξι.

Μᾶς συνέβη, ζευγάρι πού τέλεσε τό γάμο του στίς 6 τό ἀπόγευμα, στίς 7 νά ὑπογράψῃ συμβόλαιο χωρισμοῦ. Συμβουλεύω μέ ἀγάπη τά παιδιά μας νά μήν προχωροῦν εὔκολα στό διαζύγιο. Νά ὑπομένουν. Ὁ Γάμος εἶναι ζυγός. Σύζυγος λέμε. Ἀλλά ὁ Γάμος ἔχει τίς χαρές. Πῶς θά βρεθῇ στή μοναξιά ὁ ἄνθρωπος; Αὐτό νά σκεφθῇ μόνο φθάνει. Κι ἄν ὑπάρχουν καί παιδιά, πού ἔχουν τήν ἀνάγκη τῆς προστασίας τους, ἄς τά σκεφθοῦν καλά. Ἀξίζουν θυσίες τά παιδιά.

Πως επιτυγχάνεται η αρμονία στη συμβίωση;

Ἡ ἁρμονική συμβίωσις εἶναι νἄχουν στό νοῦ τους πάντα ὅτι ἀνάμεσά τους εἶναι ὁ Χριστός. Ὅτι ὁ σύζυγος ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι πρέπει νά ἔχουν εἰλικρίνεια ἀνάμεσά τους. Ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη κυρίως. Ἡ ὁποία δέν «ζητεῖ τά ἑαυτῆς». Ἡ ἀγάπη τά πάντα ὑπομένει.

Timeline

Εκδότρια: Δανάη Δημητρακοπούλου

Αρχισυνταξία: Χαρίκλεια Βλαχάκη
Σύνταξη: Παναγιώτα Φούντα
Δημιουργικό: Εύη Αγγελούλη
Επικοινωνία: epiloges@eleftheria.gr
Τηλ.: 2410 660335 
Δημοσιογραφικός Οργανισμός “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ

 Για την προβολή της επιχείρησής σας επικοινωνήστε με το διαφημιστικό τμήμα.

  • Υπεύθυνη: Σταυρούλα Γκρίλλα
  • Διεύθυνση: Παπασταύρου 6, Λάρισα
  • Τηλ.: 2410 564029
  • email: dtp@eleftheria.gr
  • Media Kit

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

SOCIAL MEDIA

Καρφιτσώστε τις Θεσσαλικές επιλογές στο pinterest Ακολουθήστε τις Θεσσαλικές επιλογές στο instagram